Lista tematică

Gândirea între limbi și funcția cognitivă a limbajului

Gândire prin limbaj și gândire între limbi

Comunicare sau schimb de informații

Funcțiile limbii

Designul lingvistic complet

Limba așa cum este percepută de alte domenii științifice?

Problema interacțiunilor lingvistice (împrumut). Egalitatea sau inegalitatea (de exemplu, standardizarea Maori)

Întrebare despre analfabetism. Limba ca putere de emancipare

Traducere automată. Rolul limbii engleze ca limbaj pivot

Este folosirea limbii engleze în muncă (instituțiile europene) neutră asupra gândirii?

Gândire unică și dezvoltare durabilă

Dominarea unui limbaj favorizează un singur gând?

Educația în context multilingv (de exemplu, Africa)

Cultura: diversitatea expresiilor culturale. Unde este aplicarea convenției internaționale?

Limbile amenințate cu dispariția

Limbile în contact și moartea limbilor

Limbile în contact în era digitală

Abordare patrimonială / Dezvoltare socială

Multilingvismul și sărăcia

Cultura generală și dezvoltarea durabilă

Limbile și democrația

Limbi, plurilingvism și identitate

Multilingvismul și operaționalitatea programelor de asistență pentru dezvoltare

Multilingvismul și adaptarea la mediul înconjurător

Comunicarea dependenței

Durabilitatea comunicării

Arborele de palaver (pentru a da naștere ca un elefant) = pentru a exploata conținutul metaforic al limbilor (proverb, stereotipuri, ...)

Multilingvismul și echitatea

Multilingvismul și sănătatea

Multilingvismul și dezvoltarea culturală

Multilingvismul și migrațiile

Multilingvismul și inserția

Puterea vorbirii și funcțiile limbajului

Multilingvismul, singularul, diferența și universalitatea

Multilingvismul și creativitatea

Plurilingvismul, războiul și pacea

Drepturile lingvistice și dezvoltarea durabilă

Transferul de cunoștințe și dezvoltarea durabilă

Politici lingvistice și dezvoltare durabilă

 

Top